29/10/10  Giới thiệu chung  143
Trường Tiểu học Gia Cẩm - Phường Gia Cẩm – Thành phố - Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0210.3848136 Địa chỉ: Khu 11 - Phường Gia Cẩm – Thành phố Việt Trì. Email: thgiacam@pgdviettri.edu.vn